KANCELARIA "BUSINESS ADVOCATE"
BIZNES W BEZPIECZEŃSTWIE

ЗМІНИ ДО КПК ЩОДО НАКЛАДЕННЯ АРЕШТУ

10 листопада 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих питань накладення арешту на майно з метою усунення корупційних ризиків при його застосуванні» (далі - Закон)

Згідно ст.170 КПК в редакції Закону арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям його вчинення, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане та застосовується до підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, особи, які, отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін, на суму значно нижчу ринкової вартості або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі: отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Уніфіковано перелік об’єктів, на які може бути накладено арешт, зокрема, арешт може бути накладений на:

- на рухоме чи нерухоме майно;

- гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах;

- видаткові операції;

- цінні папери;

- майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Законом встановлено, що не може бути арештоване майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.

Директору Національного антикорупційного бюро України (або його заступнику) надано право прийняти рішення (за погодженням з прокурором) накласти попередній арешт на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах. Такі заходи застосовуються строком до 48 годин.

При цьому не пізніше ніж протягом 24 годин після прийняття такого рішення, прокурор повинен звернутись до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

Якщо у визначений строк прокурор не звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна або якщо в задоволенні такого клопотання було відмовлено, попередній арешт на майно або кошти вважається скасованим, а вилучене майно або кошти негайно повертаються особі.

Передбачено можливість здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших, крім передбачених частиною другою статті 2971 КПК злочинів, за умови, що вони розслідуються в одному кримінальному провадженні, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону:

1. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Клопотання про арешт майна, що надійшли на розгляд слідчих суддів, судів та рішення за якими не прийнято до набрання чинності цим Законом, розглядаються у порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом;

3. Речі, вилучені в ході обшуку житла чи іншого володіння особи на виконання відповідної ухвали слідчого судді, суду до набрання чинності цим Законом, мають правовий статус, визначений законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом.

Захист в кримінальному процесі

logow.pngЗахист в кримінальному процесі (у справах пов‘язаних з веденням господарської діяльності).

Одним з важелів впливу на діючий Бізнес є кримінальні провадження пов‘язані з веденням господарської діяльності.

Найбільш поширеними складами злочину, за якими правоохоронці починають кримінальні провадження відносно суб‘єктів господарювання є шахрайство (ст. 190), привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191), контрабанда (ст. 201), фіктивне підприємництво (ст. 205), легалізація ( відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209), ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) (ст. 212), шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222).

Адвокати ЮК «БІЗНЕС АДВОКАТ» мають великий досвід захисту керівників підприємств, головних бухгалтерів, та власників Бізнесу від кримінального переслідування.

ЮК «БІЗНЕС АДВОКАТ» надає наступні послуги:

Надання консультації з кримінального процесу та кримінального права;

Підготовка відповідей на письмові запити з боку правоохоронних органів;

Супроводження особи, що викликається на допит;

Захист в кримінальному процесі під час досудового слідства;

Оскарження дій чи бездіяльності органів досудового розслідування;

Участь адвоката у слідчих діях;

Захист у судовому провадженні;

Розробка заходів спрямованих на зменшення ризиків для Бізнесу під час кримінального провадження.

Юридична компанія «БІЗНЕС АДВОКАТ» захистить Вас та Ваш Бізнес